KoLen yleiskokous

Aika: 9.4.2019 klo 17:00 - 18:30
Paikka: Porukkatalo, Savonkatu 23, Kouvola

Kouvolan Lentopalloilijat ry:n hallitus kutsuu kaikki jäsenet yleiskokoukseen Porukkatalolle 9.4.2019 klo 17.

Asialistalla toimintakauden 1.5.2019-30.4.2020 suunnitelma, budjetti ja henkilövalinnat.

Kevätkokous 2019  Esityslista

 

Aika:    tiistai 9.4.2019 klo 17.00
Paikka: Porukkatalo, Savonkatu 23, Kouvola

Käsiteltävät asiat

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi     pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tilikaudeksi 1.5.2019-30.4.2020

 

6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

 

7. Valitaan hallitus sääntöjen 8 §:n mukaan

Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi hallitukseen 3 jäsentä erovuorossa olevien jäsenten tilalle, erovuorossa ovat Mikael Lehtinen, Hannu Mykkänen ja Heidi Pasi.

Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi 6 varajäsentä. Varajäsenillä on hallituksessa aina läsnäolo ja puheoikeus, mutta äänioikeus vain silloin kun ovat varsinaisen jäsenen tilalla.

 

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan tulevan tilikauden tilejä

 

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10. Ilmoitusasiat

 

11. Kokouksen päättäminen