KoLen yleiskokous

Aika: 9.4.2019 klo 17:00 - 18:30
Paikka: Porukkatalo, Savonkatu 23, Kouvola

Kouvolan Lentopalloilijat ry:n hallitus kutsuu kaikki jäsenet yleiskokoukseen Porukkatalolle 9.4.2019 klo 17.

Asialistalla toimintakauden 1.5.2019-30.4.2020 suunnitelma, budjetti ja henkilövalinnat.

Kevätkokous 2019  Esityslista

 

Aika:    tiistai 9.4.2019 klo 17.00
Paikka: Porukkatalo, Savonkatu 23, Kouvola

Käsiteltävät asiat

                    

  1. Kokouksen avaus

                      2   Valitaan kokoukselle

                      a) puheenjohtaja

                      b) sihteeri

                      c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

                      d) kaksi ääntenlaskijaa

 

3                    Todetaan

                      a) läsnäolijat

                      b) äänioikeutetut jäsenet

 

4                    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5                    Päätetään urheilumuodot, jotka ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimintakautena

6                    Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi 1.5.2019-30.4.2010

                      a) toimintasuunnitelma

                      b) talousarvio

                      c) yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

7                    Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

 

8                    Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 3 jäsentä erovuorossa olevien jäsenten tilalle.

 

9                    Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallitukseen täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta 6 varajäsentä. Varajäsenillä on hallituksessa aina läsnäolo ja puheoikeus, mutta äänioikeus vain silloin kun ovat varsinaisen jäsenen tilalla.

 

10                  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

                    

11                  Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 

12                  Seuran edustajien valinta eri yhteisöjen kokouksiin.

 

13                  Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat.

 

14                  Ilmoitusasiat

 

15                  Kokouksen päättäminen